Vervolgcursus Nederlands

Voor wie al wat Nederlands spreekt maar meer specifieke kennis nodig heeft, bijvoorbeeld binnen een bepaalde branche of een specifiek beroep, of zich verder moet bekwamen in Nederlandse conversatie.


Totale duur: Het aantal lessen is geheel afhankelijk van de gewenste resultaten.
Groepsles: 45-90 minuten per les
Individueel: 30-60 minuten per les